Fler som dör av metadon och subutex än av heroin

Enligt en rapport från Karolinska institutet är det fler som dör av metadon och subutex än av heroin, detta på grund av dålig kontroll.


 

140 människor dog akut av heroin och 152 stycken av metadon eller subutex under året 2011. Båda produkterna är opiater och klassas som narkotikaläkemedel. Man ger dessa till  missbrukare av heroin som inte kan sluta med missbruket om de inte får någon slags substitutionspreparat. Orsaken till att fler dör beror på att möjligheten att få tag på drogerna nu är större.

Nadja Eriksson som är sektionschef och överläkare vid Metadonverksamheten på Beroendecentrum Stockholm menar att problematiken handlar om den kraftiga ökningen av kliniker och behandlingshem som sysslar med substitutionsbehandling. Hon förklarar även att de innan endast varit fyra sådana kliniker men att föreskrifterna har ändrats och därmed ökade klinikerna, då det nu finns 109 enheter. Det finns ingen speciell utbildning, det är bara att skicka iväg ett mejl till Socialstyrelsen säger Nadja Eriksson. Hon tycker också att det är viktigt att behandlingen är öppen för de som är i behov av hjälp men att vården kunde vara bättre. Att patienterna inte bara får ett recept utan även hjälp med andra saker runt omkring, att man också behöver samverka med socialtjänsten.
Många missbrukare brottas ju inte bara med drogerna utan har även en kriminalitet som livsstil vilket gör att substitionsproblematiken även blir en fråga för kriminalvården.

Generalsekreterare på Riksförbundet narkotikafritt samhälle, Per Johansson berättar för Accent att kontrollen är för dålig. Han tycker det är självklart att man behöver skriva ut preparaten till de som är i behov av dem då de annars dör, men att om man slarvar med kontrollen så dör också folk. Utbildning är vad läkarna behöver för att få skriva ut och kontrollen mot läkarna och patienterna borde vara hårdare menar han.

Den ansvariga för samordningen av missbruksfrågorna på Socialstyrelsen är Ulf Malmström. Han förklarar att innan, då behandlingen endast fanns på fyra ställen hade de bra kontroll och patienterna fördes då in i ett metadonregister.

Socialstyrelsen ska nu snabbkartlägga verksamheten. Ulf Malmström säger att de då kommer att föreslå ändringar av regelverket.

Leave a Reply