Rösten en stor betydelse för hur vi tolkar det vi ser på bild

Rösten en stor betydelse för hur vi tolkar det vi ser på bild

När vi tittar på en film, ett TV- program eller något annat visuellt medium, har rösten en stor betydelse för hur vi tolkar det vi ser på bild. Ljudet och röstens påverkan fungerar som en förstärkare till det visuella intrycket. Vilken musik som används kan helt avgöra känslan i en film om den ska uppfattas som romantisk, spännande eller psykologiskt obehaglig. I vissa filmer spelar ljudet extra stor roll som exempelvis i skräckfilmer, där mycket av upplevelsen bygger på musikval och ljud. Många människor känner obehag när de senare hör musik eller ljud som de förknippar med en skräckfilmsupplevelse. Kända […]

Evidensbaserade metoder ökar

Evidensbaserade metoder ökar

Glädjande kan vi nu konstatera att användandet och implementeringen av riktlinjer för missbruks och beroendevård ökar bland landets enheter som arbetar med missbruksvård. Vid Lunds universitet har några forskare följt upp implementeringen av Nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård. I de bedömningsmetoder man fokuserat på har man kunnat se en ökning med tio procent hos socialtjänsten och sexton procent hos psykiatrin. Behandlingsmetoderna som man lyft fram i riktlinjerna hade fått en ökning på 17 procent hos socialtjänsten och 20 procent hos psykiatrin. Detta är glädjande siffror och ett gott betyg till Sveriges kommuner och landsting som satsat hårt på att […]

Ett gränsdragningsproblem

Ett gränsdragningsproblem

Idag har det blivit allt vanligare att vi exponeras för droger och alkohol. Det är numera nästan ett krav att man behöver lämna drogtest på arbetsplatser och i skolor.  Det är nästan lite skrämmande att man behöver göra det och bevisar att användandet av droger blivit mer och mer accepterat i vårat land. Med det menar jag inte att det blivit legaliserat utan att det finns en större förståelse för att människor använder droger. Man blir inte längre häpnad och chockad utan en mer suckande acceptans som inte längre gör oss bestörta. Frågan är då om vi har varit alltför […]

Fler som dör av metadon och subutex än av heroin

Fler som dör av metadon och subutex än av heroin

Enligt en rapport från Karolinska institutet är det fler som dör av metadon och subutex än av heroin, detta på grund av dålig kontroll.   140 människor dog akut av heroin och 152 stycken av metadon eller subutex under året 2011. Båda produkterna är opiater och klassas som narkotikaläkemedel. Man ger dessa till  missbrukare av heroin som inte kan sluta med missbruket om de inte får någon slags substitutionspreparat. Orsaken till att fler dör beror på att möjligheten att få tag på drogerna nu är större. Nadja Eriksson som är sektionschef och överläkare vid Metadonverksamheten på Beroendecentrum Stockholm menar att […]

Det händer inte mig – del 2

Det händer inte mig - del 2

Lisa är en viktig karaktär i boken. Hon framstår som en vacker men utseendefixerad tjej. Hennes passion är att dansa, det är något hon verkligen älskar men efter cykelolyckan tar rehabiliteringen långt tid och hon genomgår en stor förändring som person. Hennes självförtroende sjunker långt ner p.g.a. ärren efter olyckan och det blir inte bättre av att hennes föräldrar varken ger varandra eller henne den kärlek hon behöver. Så när hon får reda på̊ att pojkvännen Linus tar droger är hon inte sen att haka på̊ och hon förändras ännu mer efter det. Med tiden börjar drogerna bli dyrare då […]

Det händer inte mig – del 1

Det händer inte mig - del 1

Boken ’‘Det händer inte mig’’ skriven av Miriam Sennehed stärker vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser när det gäller missbruk. Vi behöver våga gripa in och hjälpa den som är i kris och att samhället i stort behöver bli bättre på att sammarbeta, jag tänker då på hela kedjan ifrån föräldrar, skola, sjukhus och behandlingshem. Boken handlar om två̊ femtonåriga tjejer, Anna och Lisa som gör vad många andra ungdomar i dagens samhälle gör, festar väldigt mycket. Efter en tid prövar tjejerna på̊ att använda droger och blir allt mer involverade i det. De använder droger oftare och oftare […]